Algemene voorwaarden:

Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt u de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Definities

  • Webshop: De online winkel van De Spelvogel, bereikbaar via https://www.despelvogel.com.
  • Product: De goederen en diensten die te koop worden aangeboden in de webshop, zoals bordspellen, kaartspellen, boeken, accessoires, en verf.
  • Koper: De persoon die de webshop bezoekt en één of meerdere producten aanschaft.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Bestellingen worden geaccepteerd via onze website www.despelvogel.com. Uw bestelling is voltooid na bevestiging per e-mail. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat de bevestigingsmail naar uw opgegeven e-mailadres is verzonden. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten in België. We behouden ons het recht voor om de verwerking van een bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

Artikel 3: Producten

Alle artikelen zijn nieuw, tenzij anders aangegeven in de productbeschrijving. Producten worden geleverd na bestelling en betaling van het volledige orderbedrag.

Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De beschikbaarheid van een product op het moment van bestelling is een indicatie en kan afwijken. De Spelvogel is niet verantwoordelijk voor dergelijke afwijkingen. Indien een product als beschikbaar wordt aangegeven maar toch niet leverbaar blijkt, wordt de koper zo snel mogelijk geïnformeerd.

Bij pre-orders worden alle artikelen verzonden zodra deze beschikbaar zijn. Pre-orders zijn bindend en kunnen niet zomaar worden geannuleerd.

Artikel 4: Prijs

Alle prijzen in de webshop zijn in euro (€), inclusief 21% of 6% BTW afhankelijk van het product, en exclusief verzendkosten. Bij een foutieve prijsvermelding zullen wij dit corrigeren en de koper informeren. Bij een prijswijziging heeft de koper het recht om van de aankoop af te zien.

De Spelvogel is niet verplicht tot levering over te gaan zolang de producten niet volledig zijn betaald. De producten blijven eigendom van De Spelvogel tot de betaling is voldaan.

Artikel 5: Retourneren

Indien u een artikel wilt retourneren, kunt u binnen 14 dagen na levering contact met ons opnemen. Het product moet onbeschadigd en in de ongeopende originele verpakking zijn.

Wij helpen u verder via e-mail om de retourzending te regelen. De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Verpak het product goed, bij voorkeur in de originele verpakking. Bij voldoen aan de retourvoorwaarden wordt het betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort.

Het herroepingsrecht geldt niet voor aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

Artikel 6: Beschadiging of verlies bij zending

Bij verkeerde levering of beschadiging vervangen wij het product kosteloos. Open in dit geval het product niet. Neem onmiddellijk contact met ons op om het probleem op te lossen.

Klachten moeten binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het pakket worden ingediend.

Artikel 7: Intellectuele rechten

De inhoud van deze site, inclusief merken, logo’s, afbeeldingen, teksten, en productnamen, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Spelvogel of rechthebbende derden. Deze mogen niet worden gekopieerd of overgenomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de aankoop. Wij aanvaarden geen claims voor goodwill, winstderving of andere gevolgschade. De koper is verantwoordelijk voor de keuze van de bestelde producten.

Verkeerde adresgegevens zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Bij een tweede verzending worden de verzendkosten doorberekend.

Artikel 9: Betaling

Voor de verwerking van uw online betaling werken we samen met Mollie Payments om de veiligheid van de transactie te verzekeren.

Wat de verwerking van online betalingen betreft, werken wij samen met Mollie Payments om de veiligheid van de transacties te garanderen. Betaalgegevens worden steeds verwerkt meteen SSL-verbinding (secure socket layer). Wij zijn echter nooit verantwoordelijk voor misbruik van deze gegevens door derden. Als uw financiële instelling uw betaling weigert, kunnen we bij De Spelvogel niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in de levering of niet-levering. Alle kaarthouders dienen gevalideerd en goedgekeurd te worden door de uitgever van de betaalkaart.

Artikel 10: Gegevens van de koper

Persoonlijke gegevens van de koper worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en gebruikt voor informatieverstrekking en orderverwerking. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De koper kan deze gegevens opvragen en laten aanpassen of verwijderen.

Artikel 11: Ontbinding van de koop

In overleg met De Spelvogel kan een aankoop bij uitzondering worden geannuleerd. Eventuele kosten worden vergoed door De Spelvogel.

Artikel 12: Toepasselijke regelgeving en bevoegde rechtbanken

Op deze voorwaarden is de Belgische wetgeving van toepassing. Geschillen worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Klachten dienen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten via het contactformulier of per aangetekende brief te worden gemeld.

De Spelvogel VOF (BE0700919129), gevestigd te Beukendreef 10, 2550 Kontich, België