Algemene voorwaarden:

Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt u de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden

1. Totstandkoming van de overeenkomst

Wij accepteren bestellingen via onze website www.despelvogel.com. Na de bevestiging via email is uw bestelling voltooid. De algemene voorwaarden zijn van kracht van zodra deze mail naar de door u opgegeven mailbox wordt verzonden. De overeenkomst wordt beschouwd als te zijn afgesloten in België. We behouden echter het recht om de verwerking van een bepaalde bestelling te weigeren, om welke reden ook.

2. Producten

Alle artikelen zijn nieuw tenzij anders aangegeven bij de productomschrijving. De producten worden geleverd na bestelling en betaling van het totaalbedrag van de bestelling.

De producten op de websites zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Op de website wordt een indicatie gegeven voor de beschikbaarheid van een product op het moment dat een bestelling geplaatst wordt. Dit is louter een indicatie. Alle afwijkingen op deze indicatie zijn buiten de wil van De Spelvogel. De Spelvogel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze afwijkingen.

Mocht de indicatie van een product zeggen dat het beschikbaar is en toch blijken dat het niet zo is, dan wordt de koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

Bij pre-orders of voorbestellingen wordt het pakket verzonden zodra alle artikelen in uw bestelling beschikbaar zijn. Pre-orders zijn bindend voor de klant en kunnen niet zomaar opgezegd worden.

3. Prijs

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 21% of 6% BTW afhankelijk van het product, exclusief verzendingskosten. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

De Spelvogel is nooit verplicht om tot levering over te gaan als de bestelde producten nog niet zijn betaald en de producten blijven eigendom van De Spelvogel tot de betaling is uitgevoerd.

4. Retourneren

Mocht u zich bedacht hebben over de aankoop van een artikel, dan kan u kan hiervoor contact met ons opnemen binnen de 14 dagen na de levering. Het spel moet nog volledig intact zijn, dit wil zeggen onbeschadigd en met ongeopende folie.

Wij helpen u verder via mail om de terugzending te regelen. De kosten van de retour zijn voor uw rekening. Gelieve het spel zo goed mogelijk te verpakken. In de mate van het mogelijke kan u eventueel onze verpakking hergebruiken. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zullen wij het betaalde bedrag binnen de 30 dagen terugstorten op de door u opgegeven rekening.

Het herroepings- of verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

5. Beschadiging of verlies bij verzending

Er kan natuurlijk altijd iets mislopen met de levering. Bij een verkeerde levering of beschadiging, vervangen wij op onze kosten. U doet het spel in dat geval best niet open (de folie intact houden). Kortom, is er iets mis, neem meteen contact met ons op en we lossen het voor u op!

6. Intellectuele rechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Spelvogel of rechthoudende derden en kunnen onder geen beding overgenomen of gekopieerd worden

7. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoop. Dit betekent dat wij nooit gehouden kunnen zijn om schadeclaims over eventuele goodwill, winstderving of welke andere gevolgschade ook te aanvaarden.

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

De adresgegevens die de koper doorgeeft, houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan De Spelvogel niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. Bij een tweede verzending zullen altijd de werkelijk gemaakte verzendkosten worden doorgerekend.

8. Gegevens van de koper

De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen.

Om u de betaalmethoden van Klarna (achteraf betalen) aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en om die betaalmethoden aan te passen voor u. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring

9. Ontbinding van de verkoop

In samenspraak met De Spelvogel kan een aankoop per uitzondering nietig worden verklaard. Indien er reeds kosten werden gemaakt door de bestelling, heeft De Spelvogel het recht een vergoeding te vragen voor deze kosten.

10. Toepasselijke wetgeving & bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van De Spelvogel.